kontakt

Vi ønsker nye sangere velkommen til å ta kontakt.

Vår postadresse er Ringsaker Kantori, Postboks 195, 2390 Moelv.

Bruk ellers gjerne korets e-postadresse: post@ringsakerkantori.no, eller en av følgende:

cropped-Ringsaker-Kantori_farge_til_header.jpg

Dirigent: Håvard Forvemo                              hforvemo@online.no

Styrets leder:

Anne Kjersti Sæle                  annekjerstisaele@gmail.com

Nestleder: Svein Øye                                        svoe@online.no

Sekretær: Torunn A. Berge                            torunnab@outlook.com

Kasserer: Per Lunde                                         plu.furnes@gmail.com

Materialforvalter:

Ann Stine Solbakken                        annstine.solbakken@yahoo.no

Styremedlem: Kari Lene Sjølie Kåshagen         klsjoeli@frisurf.no

Leave a Reply