Maria-musik

bildemariaplakat «Maria-musik» på Maria budskapsdag

 Denne vårsesongen har Ringsaker kantori satt en av vårt nabolands mest kjente korkomponister på sitt repertoar: Anders Öhrwall og hans ”Maria-musik” for kor, sopransolist/resitatør og fem instrumenter. Dette halvtimes lange verket bygger på engelske og franske Maria-tekster og melodier fra 15- og 1600-tallet. Men Anders Öhrwall har tilført denne musikken nye harmonier, rytmer og klanger og dermed gjort det til vakker og spenstig musikk som det er morsomt både å fremføre og lytte til. Så har det da også blitt en av hans meste kjente og fremførte komposisjoner.

Anders Öhrwall (1932 -2012) hadde sitt hovedvirke som musiker i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm fra 1962. Hans spesielle interesse for barokkmusikk førte til at han i 1964 grunnla Adolf Fredriks Bachkör som han hadde stor suksess med både i Sverige og ute i Europa. Særlig var hans samarbeid med dirigenten Nicolaus Harnoncourt og Concentus Musicus Wien av stor betydning. Som komponist og arrangør av musikk for kor har han spesielt blitt kjent for sine bearbeidelser av folkelige melodier og koraler. I sin ”Maria-musik” benytter han et instrumentarium bestående av to fløyter, cello, kontrabass og slagverk.

Et naturlig valg av tidspunkt for å fremføre dette verket er Maria budskapsdag som i år faller på søndag før påske, altså søndag 22. mars. Som solist og resitatør i ”Maria-musik” medvirker Anna Sundström Otervik, men hun vil også bli å høre i Felix Mendelssohns flotte motett ”Hear My Prayer” for kor, sopran og orgel og i noen andre kortere verker.

Ringsaker kantori vil i tillegg synge to komposisjoner av den unge, norske komponisten Ola Gjeilo: ”Northern Lights” og ”Maria rubens rosa”.

Solist:

Anna Sundström Otervik (født 1966) – alt – kommer fra Lit i Jemtland i Sverige. Hun har sin musikkutdanning fra Trøndelag Musikkonservatorium og Statens Operahøgskole. Siden 1997 bosatt i Brumunddal. Anna Sundström Otervik er flittig benyttet som solist ved forskjellige konserter i hele regionen i tillegg til oppdrag ellers i Norge og i Sverige. Hun har bl.a. sunget ved flere av Ringsakeroperaens oppsetninger.  Anna Sundström Otervik er ansatt ved Toneheim folkehøgskole som sangpedagog. Ringsaker Kantori har hatt gleden av å samarbeide med Anna Sundström Otervik både som solist og sangpedagog gjennom mange år.

Musikere:

Gro Østbø, fløyte

Ellen Kristine Østby Martinsen, fløyte

Arjan Nieland, cello

Erlend Skei, kontrabass

Ane Marthe Sørlien Holen, slagverk

Roger Andreassen, orgel