strategi og langtidsplan

cropped-Ringsaker-Kantori_farge_til_header.jpg

Langtidsplan

Korets vedtekter §2 Formål: “Ringsaker Kantori har som formål å bidra til kirkemusikalsk virksomhet av høy kvalitet i Ringsaker”.

Ringsaker Kantori er Ringsaker Kirkes eget kor. Vi vil bidra til å plassere Ringsaker Kirke med sin unike atmosfære og akustikk i sentrum av kirkemusikalske begivenheter i vår region.

 

Vi har funnet det formålstjenlig å lage en langtidsplan som på en kortfattet og oversiktlig måte viser våre aktiviteter framover.  Langtidsprogrammet følger en to-års syklus:

ð  Et år hvor koret innstuderer et repertoar med større bredde .

ð  Et år med et større kirkemusikalsk verk egnet for Ringsaker Kirke.

·           Koret skal uansett ivareta oppgavene i høytider, konfirmasjoner, forsangergrupper o.l.

·           Det musikalske nivå skal opprettholdes for alt repertoar. Samlet skal repertoar, valg av musikere og solister bidra til å løfte koret.

 

 

År 1  Bredt repertoar

År 2  Større kirkemusikalsk verk

Aktuelle verk

Vi skal da utvide vårt repertoar

med hovedvekt på a capella-repertoar. Nye innstuderinger og vedlikehold av kjernerepertoar.

Skal være egnet for bla.

·       Allehelgenskonsert

·       De ni lesninger

·       Brylluper etc.

·       Repertoar for konfirmasjoner, høytider, forsangergrupper o.l.

·       Profane konserter

·       Kortere verker på f.eks. en halv time er aktuelle.

·       Konsertene skal ha et tydelig tema.

Aktuelle verk har sin begrensning i Ringsaker Kirkes kapasitet til å romme kor, orkester, solister og publikum. Eksempelvis har følgende større helaftens verk har en orkesterbesetning som passer godt til denne kapasiteten:

 

·       Mozart            Requiem

·       Bach                Juleoratoriet

·       Brahms           Ein Deutsches Requiem (versjon m/to klaverer)

·       Roman            Svenska Messan

·       Händel:          Messias

 

Orkester / musikere

Orgel

Piano

Mindre ensembler, f.eks. trio, kvartett. 

Dette er det mest hensiktsmessig å vurdere for hver oppførelse med utgangspunkt i ønsket besetning så vel som økonomi og kvalitet.

Vi har gode erfaringer både fra Messias med  samarbeid med Musikk i Hedmark og et håndplukket orkester, og i samarbeidsprosjektet med Stange VGS om Mozart Requiem hvor det var avtale med Hedmarken Symfoniorkester.

 

Solister

Solister fra koret.

Enkeltstående eksternt innleide solister avhengig av repertoar.

Ved valg av solister tar vi utgangspunkt i at disse skal komme fra toppsjiktet av norske sangere. På den måten ønsker vi å løfte våre fremførelser til et høyt profesjonelt nivå.

Sted

·       Ringsaker Kirke

·       Andre steder i vår region

·       Turer

·       Samarbeid med annet kor

·       Ringsaker Kirke

 

Og her er noen høydepunkter i vårt program for sesongen 2014 -2015

 

Onsdag 24. september deltar vi på jubileumskonsert i Vang Kirke. Da feires 150-årsjubileet for Hamar Bispedømme, Grunnlovsjubileet og Prøysenjubileet.

Søndag 2. november er det Allehelgenskonsert i Ringsaker kirke med romantisk musikk av bl.a. Felix Mendelssohn, Johannes Brahms og Anton Bruckner.

Våren 2015 blir hovedverker Anders Öhrwall: “Mariamusik” for kor og fem instrumenter.

 

END 19.06.14