Jesu, meine Freude

Vi er klar for ny konsert med Bach på programmet.

Ringsaker kirke 18.mai kl 19 er det jubileumskonsert i anledning grunnlovsjubileet, og Ringsaker kantori deltar med norsk musikk og Bach.

30.mars hadde vi en vellykket konsert med Solberg, Hovland og bachplakat8Bach.

MESTERLIG MUSIKK

Bach-Hovland-Solberg

RINGSAKER KIRKE 30.MARS 2014

 Etter at Ringsaker kantori i de to siste sesongene har beskjeftiget seg med og fremført to av musikkhistoriens største mesterverk – Händels ”Messias” og Mozarts Requiem, er det nå en tredje mester som står for tur.

Da Johan Sebastian Bach(1685-1750) i 1723 fikk stillingen som kantor i Thomaskirken i Leipzig, fikk han til fulle anledning til å vise sitt mesterskap som komponist av storslagen kirkemusikk. De store verkene Johannes-pasjonen, Matteus-pasjonen, Juleoratoriet og H-moll-messen står som milepeler i Bachs produksjon fra denne tiden.

Men også i de mindre formene komponerte han mesterverk som stiller store krav til utøverne. Til disse verkene hører de seks motettene som stammer fra årene 1723-27. De er skrevet for kor a cappella, men fremføres ofte slik det var vanlig på Bachs tid, med basso continuo – dvs. akkompagnert av orgel eller cembalo og cello eller kontrabass.

Den eldste, lengste og mest kjente av disse er ”Jesu, meine Freude” for femstemmig kor. Motetten består av elleve forholdsvis korte satser og bygger på en koralmelodi med samme tittel fra 1653, komponert av Johann Crüger. Det er denne flotte Bach-komposisjonen Ringsaker kantori nå har gitt seg i kast med, og som blir vårt hovedverk på konserten i Ringsaker kirke, søndag 30. mars. Som musikere ved denne fremførelsen medvirker Roger Andreassen på kirkens kororgel og en av landets beste kontrabassister – Marius Knudsen Flatby. Han er opprinnelig fra Brumunddal, og etter fullført musikklinje på Stange videregående skole, fortsatte han sin utdannelse som bassist i England. Han er nå ansatt som solobassist i Kringkastingsorkesteret.

Men det vil ble mer musikk av Bach å høre ved denne konserten: organist Roger Andreassen spiller et av hans større orgelverker og akkompagnerer kveldens sangsolist – Anna Sundström Otervik – i et utvalg av hans ”Geistliche Lieder”.

 

Etter dette dypdykket i Bachs vidtfavnende musikalske hav, fortsetter konserten med mesterlig musikk av to norske komponister fra vår egen tid. Egil Hovland (1924-2013) hører til blant vår tids absolutt betydeligste norske komponister med stor variasjon og spennvidde både i tonespråk og form – fra enkle, små og vakre melodier for barnekor til kor- og orkesterverker i det helt store format. Hovland virket hele sitt liv som organist, og kirkemusikk utgjør en stor del av hans produksjon. På 1950- og 60-tallet utviklet Hovland et eget tolvtonespråk og prøvde ut forskjellige andre avantgardiske komposisjonsteknikker. Men frem mot 1980-tallet gikk hans stil i mer nyromantisk retning, og det er fra denne tiden hans flotte motett ”Return, my soul” stammer. Denne og flere av hans kor- og orgelverker som viser noen av de mange sidene ved Egil Hovlands musikk, står på programmet denne kvelden i Ringsaker kirke.

 

Så avslutter vi konserten med å markere et kommende 100-årsjubileum! Lillehammer kirkes organist fra 1938 til 1982 og komponist Leif Solberg ble født på Lena på Toten 18. november 1914. Han vil dermed kunne feire sin 100-årsdag i år. På samme måte som hos Hovland, er det kirkemusikken som har stått Solbergs hjerte nærmest med en rekke komposisjoner for kor og orgel. Men både hans ene symfoni og hans strykekvartett har vunnet stor anerkjennelse.

Ringsaker kantori med Anna Sundström Otervik som solist, og organist Roger Andreassen, som har vært Leif Solbergs elev, vil hedre denne musikkens ”grand old man” med å fremføre noen av hans meste kjente verker bl.a. tre satser fra hans ”Missa Brevis”.