This image has an empty alt attribute; its file name is logo.gif

HÅVARD FORVEMO sier om seg selv at han er en trønder som har vært lidenskapelig opptatt av korsang siden han som 19 åring startet på Toneheim folkehøgskole og for første gang fikk korsangen «midt i maven».

Håvard Forvemo har siden 1999 vært korleder ved Toneheim Folkehøgskole, hvor han dirigerer Toneheim skolekor og Toneheim kammerkor, samt underviser i fagene direksjon og konsertproduksjon.
Han har også vært dirigent for Vang Sangforening fra 1999-2019.

Han har hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole hvor han studerte hos Stefan Sköld og Grete Pedersen.
Som dirigent jobber han både i det lille formatet med kor a cappella og med større verk for kor, solister og orkester.

Han har lang erfaring i å undervise i korledelse og er mye brukt som sensor ved ulike høyskoler, har vært aktiv i mange år som kurs og seminarholder.
I tre perioder har han videreutdannet kordirigenter ved NTNU i samarbeid med Norges Korforbund -Midt Norge.

Ringsaker Kantori ble stiftet i 1996 og er Ringsaker kirkes eget kor. Ketil J.B. Belsaas har vært dirigent og musikalsk leder for Ringsaker Kantori siden 2017. Når han nå har fått ny jobb i Trondheim, ser vi fram til å jobbe videre med Håvard Forvemo, og ønsker nye sangere velkommen.

Ringsaker Kantori har i dag 24 medlemmer og øver hver tirsdag kl. 19.00-21.30 på Moelv kirkesenter. Korets aktivitet følger skoleruta for Hedmark med oppstart ultimo august og avslutning primo juni hvert år. Koret har et velfungerende styre og solid økonomi.

Aktivitetsnivå:

Koret har årlig konsert på allehelgensdag, julekonsert 3. søndag i advent og som regel et større konsertprosjekt i vårhalvåret, gjerne med innleide solister og musikere. I tillegg medvirker koret årlig ved noen gudstjenester i Ringsaker kirke, blant annet ved konfirmasjonsgudstjenestene i mai/juni. Det er ingen krav til kristen bekjennelse. Vi ønsker altså flere sangere i koret, og det er åpne øvelser når koråret begynner.

*********

Forrige sesong ble avsluttet med konsert på Hadeland

 

***

Ringsaker Kantori 25 sep 2018

cropped-Ringsaker-Kantori_farge_til_header.jpg

ble startet høsten 1996 som Ringsaker kirkes eget kor, og består av sangere fra hele Ringsaker kommune og området rundt Mjøsa.

Ringsaker Kantori ble offisielt stiftet 1. november 1996. Korets formålsparagraf har denne ordlyden: «Ringsaker Kantori har som formål å bidra til kirkemusikalsk virksomhet av høy kvalitet i Ringsaker.» I de 20 årene som nå har gått siden starten, har vi arbeidet jevnt og bevisst for stadig å utvikle korets kvalitet og gi vårt publikum gode musikalske opplevelser. Slik har vi etter hvert opparbeidet et stort og variert repertoar med stor spennvidde i så vel tid som form med kormusikk fra 1400-tallet frem til vår egen tid, og fra kortere satser for kor a cappella til verker i stort format for kor, orkester og solister. Blant de sistnevnte hører Requiem av Mozart, Cherubini, Rutter og Fauré, «Den svenske mässan» av Johan Helmich Roman, Stabat Mater av Josef Rheinberger, Bachs Juleoratorium og ikke minst Händels oratorium «Messias» som vi fremførte for andre gang  som markering av vårt 20-årsjubileum. 

*** 

Ringsaker kirke er et flott konsertlokale takket være kirkerommets akustiske fortrinn og inspirerende atmosfære. 

***

gutter i koret

 Vi trenger flere sånne staute karer!

Både basser og tenorer er velkomne til å ta kontakt for å begynne hos oss. Det er både hyggelig og inspirerende på øvelsene, og vi ønsker oss flere medlemmer!

Kantoriet er det eneste koret i Ringsaker kommune som først og fremst har et klassisk repertoar. Tidsmessig spenner korverkene fra renessansen til vår egen tid.

Koret gir tre til fire årlige konserter i tillegg til å medvirke i kirken med  “A Festival of Nine Lessons and Carols” og Allehelgensdag. I løpet av 20 år har koret gitt ut to CD-er og gitt konserter i Antwerpen, Karlstad, Stockholm, Budapest, Krakow og Warszawa.

Vi ønsker nye sangere velkommen!

korbilde 2017

***

                     notearkiv

Her ryddes det i et rikholdig notearkiv.