Ny dirigent søkes!

This image has an empty alt attribute; its file name is logo.gif

Vi søker ny dirigent fra høsten 2019!

Ringsaker Kantori ble stiftet i 1996 og er Ringsaker kirkes eget kor. Ketil J.B. Belsaas har vært dirigent og musikalsk leder for Ringsaker Kantori siden 2017. Han har fått ny jobb i Trondheim og vi søker derfor etter ny dirigent.

Ringsaker Kantori har i dag 24 medlemmer og øver hver tirsdag kl. 18.30 – 21.00 på Moelv kirkesenter. Korets aktivitet følger skoleruta for Hedmark med oppstart ultimo august og avslutning primo juni hvert år. Koret har et velfungerende styre og solid økonomi.

Aktivitetsnivå:

Koret har årlig konsert på allehelgensdag, julekonsert 3. søndag i advent og som regel et større konsertprosjekt i vårhalvåret, gjerne med innleide solister og musikere. I tillegg medvirker koret årlig ved noen gudstjenester i Ringsaker kirke, blant annet ved konfirmasjonsgudstjenestene i mai/juni. Det er ingen krav til kristen bekjennelse.

Koret har et stort og omfattende repertoar, a cappella så vel som med instrumental- / orkesterledsagelse. Vi har de siste 2 åra samarbeidet noe med Collegium Vocale som også har hatt samme dirigent som oss, og dersom vi igjen får felles dirigent ønsker vi å fortsette dette samarbeidet.

Vi søker en dirigent som:

● Har god musikkfaglig bakgrunn med kunnskap om sangteknikk og pedagogikk

● Kan inspirere, motivere og utvikle både koret og hver enkelt sanger

● Er visjonær og ønsker å videreutvikle koret og løfte det til nye musikalske høyder

Lønn etter avtale. Dirigenten lønnes som selvstendig næringsdrivende. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøvedirigering i juni. Repertoar for prøvedireksjon avtales med den enkelte.

For mer informasjon – ta kontakt med dirigent Ketil J.B. Belsaas tlf : 91 72 19 36 eller styreleder Anne-Kjersti Sæle tlf: 90 20 87 88

Søknad med CV sendes til annekjerstisaele@gmail.com Søknadsfrist er 15. juni.

*********

Velkommen til konsert på Hadeland *

Vi gleder oss til konsert i Mariakirken på Gran sammen med Vestre Gran Blandede Kor lørdag 1. juni kl. 17.30

 

***

Ringsaker Kantori 25 sep 2018

cropped-Ringsaker-Kantori_farge_til_header.jpg

ble startet høsten 1996 som Ringsaker kirkes eget kor, og består av sangere fra hele Ringsaker kommune og området rundt Mjøsa.

Ringsaker Kantori ble offisielt stiftet 1. november 1996. Korets formålsparagraf har denne ordlyden: «Ringsaker Kantori har som formål å bidra til kirkemusikalsk virksomhet av høy kvalitet i Ringsaker.» I de 20 årene som nå har gått siden starten, har vi arbeidet jevnt og bevisst for stadig å utvikle korets kvalitet og gi vårt publikum gode musikalske opplevelser. Slik har vi etter hvert opparbeidet et stort og variert repertoar med stor spennvidde i så vel tid som form med kormusikk fra 1400-tallet frem til vår egen tid, og fra kortere satser for kor a cappella til verker i stort format for kor, orkester og solister. Blant de sistnevnte hører Requiem av Mozart, Cherubini, Rutter og Fauré, «Den svenske mässan» av Johan Helmich Roman, Stabat Mater av Josef Rheinberger, Bachs Juleoratorium og ikke minst Händels oratorium «Messias» som vi fremførte for andre gang  som markering av vårt 20-årsjubileum. 

*** 

Ringsaker kirke er et flott konsertlokale takket være kirkerommets akustiske fortrinn og inspirerende atmosfære. 

***

gutter i koret

 Vi trenger flere sånne staute karer!

Både basser og tenorer er velkomne til å ta kontakt for å begynne hos oss. Det er både hyggelig og inspirerende på øvelsene, og vi ønsker oss flere medlemmer!

Kantoriet er det eneste koret i Ringsaker kommune som først og fremst har et klassisk repertoar. Tidsmessig spenner korverkene fra renessansen til vår egen tid.

Koret gir tre til fire årlige konserter i tillegg til å medvirke i kirken med  “A Festival of Nine Lessons and Carols” og Allehelgensdag. I løpet av 20 år har koret gitt ut to CD-er og gitt konserter i Antwerpen, Karlstad, Stockholm, Budapest, Krakow og Warszawa.

Vi ønsker nye sangere velkommen!

korbilde 2017

***

 

                     notearkiv

Her ryddes det i et rikholdig notearkiv.