De Ni Lesninger i kirken

For syttende gang inviterer Ringsaker Kantori og Ringsaker kirkeakademi til  De Ni Lesninger i Ringsaker kirke søndag 14.desember. Nærmere den engelske tradisjonen kommer man neppe  annensteds på Østlandet.

For mange er De Ni Lesninger blitt en vakker tradisjon og en kjærkommen pustepause i strabaser før jul. A Festival of Nine Lessons  & Carols er en engelsk førjulsliturgi med utspring i Cambridge. Millioner av briter følger overføringen fra King’s College som BBC har kringkastet siden 1930-tallet. De ni lesningene etterfølges av lystenning og en korhymne som gjenspeiler og kommenterer den foregående tekst. Ved veis ende er Ringsaker kirke et betagende syn med tente lys fra kirkens vestvegg fram til korbuen.

Ringsaker Kantori ledes av Torgeir Ziener. Orgelspill til kor og meninghetssalmene er det Roger Andreassen som utfører.

A Festival of Nine Lessons & Carols ni lesninger beveger seg historisk-kronologisk fra Syndefallet fram mot Jesu fødsel. Guds løfte til Abraham etterfølges av  Guds herreveldes forutsigelser, Marias bebudelse, Jesu fødsel, Hyrdene på marken, De tre vise menn og Guds lys i Jesus Kristus.

Fjorårets vakre engelske førjulsliturgi omfattet kormusikk av blant andre Frank Schubert, Boris Ord, Franz Gruber,  Thomas Hewitt Jones og John Rutter. For første gang sang koret In the bleak midwinter av Harold Darke og Steven Cleoburys arrangement av Gammel Mariavise. Tradisjonen tro begynte De Ni Lesninger med sopransolo, prosesjon og korhymne. Etter den niende lesningen kunne publikum blande sine stemmer med koret og orgelet i Å, kom nå med lovsang som framføres i David Willcocks fulltonende katedralarrangement.