Gunnar Andor Nieland

gunnar_nieland

Gunnar Andor Nieland (født 1989) er fra Ringsaker og gikk ut fra musikklinjen ved Stange videregående skole i 2008. Han kom inn på Universitetet i Stavanger, avdeling for kunstfag på klassisk sang, under 1. amanuensis Bettina Smith. Der fullførte han sin 4-årige bachelorgrad i klassisk sang våren 2012. Han studerer nå ved Mozarteum i Salzburg under professor Mario Diaz. Gunnar Andor Nieland har deltatt på Kirsten Flagstadfestivalen i alle seks årene festivalen har eksistert. Der har han blant annet gjort Dulcamara i Elskovsdrikken (2011), holdt flere konserter og deltatt på workshop med Elizabeth Norberg-Schulz. Han har sunget en rekke konserter i Rogaland, blant annet Förklädd Gud med Jæren Symfoniorkester og Operakafé i Sandnes Kulturhus.