Category Archives: MESSIAS

Georg Friedrich Händel: Messias, konsert Ringsaker kirke 13.3.2016

Om Messias

Messias 2016                       

Händel kom til London 27 år gammel i 1712. Da var han en anerkjent komponist, og hadde stor suksess med sine operaer i italiensk stil. I løpet av 15 år i London hadde han 20 operasuksesser. Men den noe oppstyltede italienske operastilen ble etterhvert offer for latterliggjøring og parodier, og mot slutten av 1730-tallet hadde de gått av mote.  Og i tillegg hadde Händels operaselskap fått rivaliserende konkurrenter, om et stadig minkende publikum.

Men Händel hadde en strategi. Han utviklet og introduserte det engelske oratorium. Sommeren 1733 skulle han forestå en sesong ved Sheldorian Theatre i Oxford og der ble flere minioratorier framført. Oratoriet er et religiøst drama med temaer fra Bibelen, og til engelsk tekst. Teatret danner fremdeles den ytre rammen, men den sceniske handlingen er utelatt. Ved å bruke landets språk og velkjente emner som de bibelske, henvendte Händel seg til et nytt og stort publikum: ikke overklassen, men det framvoksende borgerskap, som senere skulle dominere det offisielle musikkliv.

I juli 1741 fikk Händel en libretto til et nytt verk fra vennen Charles Jennens. Vers fra Bibelen var satt sammen til en fortelling i tre deler. Del 1 forteller om profetene og om Messias som skal komme. Den intense Del 2 omhandler Jesu lidelse og oppstandelse, og Del 3 beskriver verden etter Jesu død og oppstandelse. I et brev skriver Jennens: ”Jeg håper at Händel vil gå løs på dette verket med hele sin genialitet og ferdighet, slik at komposisjonen utmerker seg i forhold til hans tidligere komposisjoner på samme måte som dette tema utmerker seg i forhold til alle andre temaer”.

Så – i løpet av 24 dager sensommeren 1741, fra 22. august til 14. september – fullførte Händel sitt store og mest berømte oratorium. I løpet av 6 dager hadde han skrevet første del. Han brukte 9 dager på andre del, og i løpet av neste 6 dager var tredje del ferdig. Så brukte han 3 dager på orkesterstemmene. Det ble 260 sider manuskript til to og en halv time musikk. Sir Walter Newman Flower skriver i sin Händelbiografi: ”Når man tenker på verkets store omfang og den korte tiden det tok å skrive det, vil dette være, kanskje for alltid, den største bragd i hele musikkhistorien”.

Messias ble urframført 13. april 1742 i New Music Hall i Dublin. Konserten ble utsolgt og rundt 700 var tilstede. Plassmangel gjorde at damene ble bedt om å komme uten krinoline og herrene uten sverd. Det ble en triumf både musikalsk og økonomisk. Konserten var en veldedighetskonsert for personer som satt i gjeldsfengsel. Overskuddet ble 400 pund, og 142 personer kunne etter dette frigis fra gjeldsfengsel. Resten ble fordelt på to sykehus. Men librettisten Jennens var uinformert om konserten i Dublin. Han ble rasende, for han mente urframføringen burde vært i London. Og dessuten mente han at Händels musikk ikke var god nok!

Londonpremieren ble ikke holdt før i 1743 i Covent Garden. Dette var svært kontroversielt. Kirken hadde sterke innvendinger mot at et verk bygget på bibeltekster skulle framføres i et teater;  ”Et oratorium er enten en religiøs handling eller ikke, ….og; skal skuespillere leke presteskap?”. Før konserten endret Händel derfor tittelen på plakaten til ”Religiøst Oratorium”.

Händels rennome ble svekket. I mai 1743 ble han syk, rammet av slag og lammelse. I årene etter 1743 var det lenge mellom hver framførelse av Messias. Men så skjer det at to tidslinjer og skjebner møtes. I 1720 hadde den 51 år gamle sjøkapteinen Thomas Coram mønstret av og gått i land. Coram ble dypt rystet over sykdom, nød og overbefolkning i London. Ugifte mødre måtte forlate sine nyfødte barn på gata for å la de dø. Med målbevisst og utholdende arbeid klarte Coram med adelens hjelp å etablere og åpne et hjem for hittebarn i 1741 – ”Foundling Hospital”.

Begivenhetene videre gjorde at Coram mistet sin plass i barnehjemmets styre på slutten av 1743. Men i kretsen rundt Coram var også kunstmaleren William Hogarth som på den tiden drev Londons eneste kunstskole. De fikk idèen til å bruke barnehjemmet til utstillingslokale for kunstnere. Dette hjalp på finansene ved at de besøkende donerte pengegaver. Med utgangspunkt i utstillingenes popularitet og økende interesse for veldedighetsarbeid foreslo Händel for Foundlings styre i 1749 en veldedig framførelse av Messias i forbindelse med innvielsen av barnehjemmets nye orgel. Det ble bestemt at konserten skulle være 1. mai 1750 i barnehjemmets uferdige kapell. Dette var første gang Messias ble framført i et gudshus. Det ble meget vellykket og førte til en omvurdering av det til da utskjelte verket. Messias ble svært populært. Messiaskonsertene ble en årlig tradisjon, og Händel dirigerte selv konsertene fram til sin død i 1759. Messias ble et vesentlig bidrag til at barnehjemmet Foundling Hospital i årene som fulgte klarte å redde 25 000 foreldreløse barn.

Siden har Messias gått sin seiersgang over verden.  Messias er mer hørt og sunget enn noe annet verk de siste 300 år. Musikkvitere forklarer Messias sin popularitet med den geniale kombinasjon av ynde, monumentalitet og mysterium. Satsenes innhold og dramatikk understrekes av stor variasjon i disse elementene både for solister, kor og orkester.

Vi håper vårt publikum vil ha like stor glede av å lytte til Messias som vi har av å framføre dette strålende verket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messias   Omtale 2016                           Programhefte versjon v. 1.2

I juli 1741 fikk Händel  libretto til et nytt oratorium fra vennen Charles Jennens. Vers fra Bibelen var satt sammen til en fortelling i tre deler. Del 1 forteller om profetene og om Messias som skal komme. Den intense Del 2 omhandler Jesu lidelse og oppstandelse, og Del 3 beskriver verden etter Jesu død og oppstandelse. Dette skulle bli Messias. I løpet av 24 dager, fra 22. august til 14. september 1741 fullførte Händel sitt store og mest berømte oratorium. Det ble 260 sider manuskript til to og en halv time musikk. Sir Walter Newman Flower skriver i sin Händelbiografi: ”Når man tenker på verkets store omfang og den korte tiden det tok å skrive det, vil dette være, kanskje for alltid, den største bragd i hele musikkhistorien”.

Messias ble urframført 13. april 1742 i New Music Hall i Dublin. Konserten ble utsolgt og rundt 700 var tilstede. Plassmangel gjorde at damene ble bedt om å komme uten krinoline og herrene uten sverd. Det ble en triumf både musikalsk og økonomisk. Konserten var en veldedighetskonsert for personer som satt i gjeldsfengsel. Overskuddet ble 400 pund, og 142 personer kunne etter dette frigis fra gjeldsfengsel. Resten ble fordelt på to sykehus. Men librettisten Jennens var uinformert om konserten i Dublin. Han ble rasende, for han mente urframføringen burde vært i London. Og dessuten mente han at Händels musikk ikke var god nok!

Londonpremieren ble ikke holdt før i 1743 i Covent Garden. Dette var svært kontroversielt. Kirken hadde sterke innvendinger mot at et verk bygget på bibeltekster skulle framføres i et teater;  ”Et oratorium er enten en religiøs handling eller ikke, ….og; skal skuespillere leke presteskap?”. Før konserten endret Händel derfor tittelen på plakaten til ”Religiøst Oratorium”.

Händels rennome ble svekket. I mai 1743 ble han syk, rammet av slag og lammelse. I årene etter 1743 var det lenge mellom hver framførelse av Messias. Men så skjer det at to tidslinjer og skjebner møtes. I 1720 hadde den 51 år gamle sjøkapteinen Thomas Coram mønstret av og gått i land. Coram ble dypt rystet over sykdom, nød og overbefolkning i London. Ugifte mødre måtte forlate sine nyfødte barn på gata for å la de dø. Med målbevisst og utholdende arbeid klarte Coram med adelens hjelp å etablere og åpne et hjem for hittebarn i 1741 – ”Foundling Hospital”.

Begivenhetene videre gjorde at Coram mistet sin plass i barnehjemmets styre på slutten av 1743. Men i kretsen rundt Coram var også kunstmaleren William Hogarth som på den tiden drev Londons eneste kunstskole. De fikk idèen til å bruke barnehjemmet til utstillingslokale for kunstnere. Dette hjalp på finansene ved at de besøkende donerte pengegaver. Med utgangspunkt i utstillingenes popularitet og økende interesse for veldedighetsarbeid foreslo Händel for Foundlings styre i 1749 en veldedig framførelse av Messias i forbindelse med innvielsen av barnehjemmets nye orgel. Det ble bestemt at konserten skulle være 1. mai 1750 i barnehjemmets uferdige kapell. Dette var første gang Messias ble framført i et gudshus. Det ble meget vellykket og førte til en omvurdering av det til da utskjelte verket. Messias ble svært populært. Messiaskonsertene ble en årlig tradisjon, og Händel dirigerte selv konsertene fram til sin død i 1759. Messias ble et vesentlig bidrag til at barnehjemmet Foundling Hospital i årene som fulgte klarte å redde 25 000 foreldreløse barn.

Siden har Messias gått sin seiersgang over verden.  Messias er mer hørt og sunget enn noe annet verk de siste 300 år. Musikkvitere forklarer Messias sin popularitet med den geniale kombinasjon av ynde, monumentalitet og mysterium. Satsenes innhold og dramatikk understrekes av stor variasjon i disse elementene både for solister, kor og orkester.

Vi håper vårt publikum vil ha like stor glede av å lytte til Messias som vi har av å framføre dette strålende verket.

Helge Rønning

Helge RønningHelge Rønning – tenor – har studert sang ved Musikkonservatoriet i Oslo og Operahøgskolen i København.

Han har opptrådt ved en rekke operahus i Skandinavia og ellers i Europa, og har arbeidet med dirigenter som John E. Gardiner, Peter Schreier, Andreas Schiff, Leopold Hager, Kirill Petrenko, Fabio Biondi og Rinaldo Alessandrini.

 

På Den Norske Opera har han gjort roller som ”Nemorino” i ”Elskovsdrikken” og ”Ernesto” i ”Don Pasquale” av Donizetti, og ”Tamino” i ”Tryllefløyten” og tittelrollen i ”Titus” av Mozart.

Han er også en ettertraktet oratorie- og konsert- sanger, og har sunget med de fleste orkestre i Norge.

 

Desember 2008 medvirket han i Mozarts ”c-moll messe” under dirigent Sir John Elliot Gardiner på Nobels Gallakonsert i Stockholm, og denne konserten er nå gitt ut på DVD.

 

Siden 2000 er han bosatt utenfor Oslo, og arbeider for tiden som frilans opera- og oratoriesanger, samt som sanglærer på Operahøgskolen i Oslo.

Magne Fremmerlid

Magne FremmerlidMagne Fremmerlid -  bass – er fra Skodje og har studert ved Rogaland Musikkonservatorium og hos Ingrid Bjoner i Oslo. Han debuterte i 1991 med Rikskonsertenes debutstøtte og har siden 1997 vært solist ved Den Norske Opera, hvor han er fast ansatt. «Enestående», «usedvanlig malmklar» og «en av hans fineste prestasjoner noensinne» er bare noe av det anmelderne har skrevet om Magne Fremmerlid de siste par årene.

 

Siden 1997 har han vært fast tilknyttet solistensemblet ved Nasjonaloperaen. På hans mangfoldige repertoar står roller som Scarpia i Tosca, Sarastro i Tryllefløyten, Colline i La bohème, Kommandanten i Don Giovanni, Fafner i Rhingullet, Hagen i Götterdämmerung, Vannånden i Rusalka, Kong Marke i Tristan og Isolde, Hermann i Tannhäuser, Stuart i Jorden rundt på 80 dager og Tempo/Nettuno i Ulysses vender hjem.

 

I september 2012 holdt han sin egen soloresital på Scene 2 med Boris Schäfer. Fremmerlids sjangermessige spenn er bredt og inkluderer både tørrfiskoperaen Querini på Røst og jazzoperaen Storkaren under festivalen Fjord Cadenza. I tillegg er han en etterspurt konsert- og oratoriesanger og har vært solist en rekke ganger med Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske og Stavanger Symfoniorkester.

Hege Christin Holmquist

Hege Holmquist

Hege Christin Holmquist

Freelance-sanger fra Fredrikstad, født og oppvokst i Torsnes.
Utdannet ved Trøndelag musikk-konservatorium ( 4 år – både
vokal- og pedagogisk utdanning) og fra Statens operahøgskole i
Oslo ( 3 år).
Siden 1997 har hun jobbet som freelance- sanger og sunget både
ved Den Norske Opera og i ulike konsert- sammenheng.
Hennes hjerte ligger i musikkteater/opera-genren! Ellers har hun
har sunget i både Barbershop- grupper og Gregoriansk scholae.
Hun har i flere perioder jobbet for Østfold kulturproduksjon og
har nylig ( nov 2015) vært på turne med produksjonen ”Operalandet”
et samarbeid med Rikskonsertene og Opera Østfold, med Slagverk,
teater og sang ( Denne produksjonen skal også vises sommeren 2016)
Hun har hatt flere turnéer for ”Den kulturelle Spaserstokk” og
gjennom 2015 var hun med i produksjonen ” Det er ikke vår mer enn
en gang om året”, – en forestilling om den norske arbeider-dikteren
Rudolf Nilsen.
Hege er mye brukt som solist ved diverse kirkemusikalske verk,
og har sunget i kirkemusikktrioen” Trio Gioja” som særlig har
fokusert på nyere kirkemusikk (Og hun har tidligere sunget på
Ringsaker bl.a. i Stabat Mater av både Pergolesi og Scarlatti)
Som utøvende sanger/skuespiller jobber hun mye for ”Gatelangs
i Gamle Fredrikstad” som tilbyr guiding med kulturelle innslag. Hun
har også gjort rollene Marianne og Mdm. Edholm i ”Det hendte i den
Gamle By”, Fredrikstads egne Byoperette. (sist i september/oktober
2015)
På Den Norske Opera har hun bl.a. gjort rollen Papagena i flere
ulike oppsetninger av Tryllefløyten.
Hege har sunget inn en rekke sanger for NRK radio.
Foruten å freelance som sanger underviser hun i sang og drama
ved musikklinjen ved Greåker videregående skole og dirigerer
Fredrikstad Domkirkes Barne- og Ungdomskor. (De var høsten
2014 og sang i St. Pauls Cathedral og juni 2015 var de i Nidarosdomen
og sang bl.a. med jentekoret der :-)