All posts by manager

strategi og langtidsplan

cropped-Ringsaker-Kantori_farge_til_header.jpg

Langtidsplan

Korets vedtekter §2 Formål: “Ringsaker Kantori har som formål å bidra til kirkemusikalsk virksomhet av høy kvalitet i Ringsaker”.

Ringsaker Kantori er Ringsaker Kirkes eget kor. Vi vil bidra til å plassere Ringsaker Kirke med sin unike atmosfære og akustikk i sentrum av kirkemusikalske begivenheter i vår region.

 

Vi har funnet det formålstjenlig å lage en langtidsplan som på en kortfattet og oversiktlig måte viser våre aktiviteter framover.  Langtidsprogrammet følger en to-års syklus:

ð  Et år hvor koret innstuderer et repertoar med større bredde .

ð  Et år med et større kirkemusikalsk verk egnet for Ringsaker Kirke.

·           Koret skal uansett ivareta oppgavene i høytider, konfirmasjoner, forsangergrupper o.l.

·           Det musikalske nivå skal opprettholdes for alt repertoar. Samlet skal repertoar, valg av musikere og solister bidra til å løfte koret.

 

 

År 1  Bredt repertoar

År 2  Større kirkemusikalsk verk

Aktuelle verk

Vi skal da utvide vårt repertoar

med hovedvekt på a capella-repertoar. Nye innstuderinger og vedlikehold av kjernerepertoar.

Skal være egnet for bla.

·       Allehelgenskonsert

·       De ni lesninger

·       Brylluper etc.

·       Repertoar for konfirmasjoner, høytider, forsangergrupper o.l.

·       Profane konserter

·       Kortere verker på f.eks. en halv time er aktuelle.

·       Konsertene skal ha et tydelig tema.

Aktuelle verk har sin begrensning i Ringsaker Kirkes kapasitet til å romme kor, orkester, solister og publikum. Eksempelvis har følgende større helaftens verk har en orkesterbesetning som passer godt til denne kapasiteten:

 

·       Mozart            Requiem

·       Bach                Juleoratoriet

·       Brahms           Ein Deutsches Requiem (versjon m/to klaverer)

·       Roman            Svenska Messan

·       Händel:          Messias

 

Orkester / musikere

Orgel

Piano

Mindre ensembler, f.eks. trio, kvartett. 

Dette er det mest hensiktsmessig å vurdere for hver oppførelse med utgangspunkt i ønsket besetning så vel som økonomi og kvalitet.

Vi har gode erfaringer både fra Messias med  samarbeid med Musikk i Hedmark og et håndplukket orkester, og i samarbeidsprosjektet med Stange VGS om Mozart Requiem hvor det var avtale med Hedmarken Symfoniorkester.

 

Solister

Solister fra koret.

Enkeltstående eksternt innleide solister avhengig av repertoar.

Ved valg av solister tar vi utgangspunkt i at disse skal komme fra toppsjiktet av norske sangere. På den måten ønsker vi å løfte våre fremførelser til et høyt profesjonelt nivå.

Sted

·       Ringsaker Kirke

·       Andre steder i vår region

·       Turer

·       Samarbeid med annet kor

·       Ringsaker Kirke

 

Og her er noen høydepunkter i vårt program for sesongen 2014 -2015

 

Onsdag 24. september deltar vi på jubileumskonsert i Vang Kirke. Da feires 150-årsjubileet for Hamar Bispedømme, Grunnlovsjubileet og Prøysenjubileet.

Søndag 2. november er det Allehelgenskonsert i Ringsaker kirke med romantisk musikk av bl.a. Felix Mendelssohn, Johannes Brahms og Anton Bruckner.

Våren 2015 blir hovedverker Anders Öhrwall: “Mariamusik” for kor og fem instrumenter.

 

END 19.06.14

Roger Andreassen

Roger Andreassen, årets ringsaksokning 2003Roger Andreassen (f. 1957) er organist i Ringsaker kirke og Ringsaker Kantoris faste repetitør og akkompagnatør. Han nyter stor anseelse som konsertorganist og musiker på piano/cembalo/orgel i mange sammenhenger, både i lokalmiljøet, ellers i Norge og i utlandet. Han er også komponist og arrangør, kåsør, konferansier og aktiv kulturskribent.

Etter examen artium på Hamar Katedralskole utdannet Andreassen seg ved Universitetet i Oslo og har studert orgelspill med Leif Solberg, Ragnar Røgeberg og Arild Sandvold. Fra 1975 til 1996 var han assisterende domorganist i Hamar Domkirke og siden 1991 er han organist i Ringsaker.

 

Jesu, meine Freude

Vi er klar for ny konsert med Bach på programmet.

Ringsaker kirke 18.mai kl 19 er det jubileumskonsert i anledning grunnlovsjubileet, og Ringsaker kantori deltar med norsk musikk og Bach.

30.mars hadde vi en vellykket konsert med Solberg, Hovland og bachplakat8Bach.

MESTERLIG MUSIKK

Bach-Hovland-Solberg

RINGSAKER KIRKE 30.MARS 2014

 Etter at Ringsaker kantori i de to siste sesongene har beskjeftiget seg med og fremført to av musikkhistoriens største mesterverk – Händels ”Messias” og Mozarts Requiem, er det nå en tredje mester som står for tur.

Da Johan Sebastian Bach(1685-1750) i 1723 fikk stillingen som kantor i Thomaskirken i Leipzig, fikk han til fulle anledning til å vise sitt mesterskap som komponist av storslagen kirkemusikk. De store verkene Johannes-pasjonen, Matteus-pasjonen, Juleoratoriet og H-moll-messen står som milepeler i Bachs produksjon fra denne tiden.

Men også i de mindre formene komponerte han mesterverk som stiller store krav til utøverne. Til disse verkene hører de seks motettene som stammer fra årene 1723-27. De er skrevet for kor a cappella, men fremføres ofte slik det var vanlig på Bachs tid, med basso continuo – dvs. akkompagnert av orgel eller cembalo og cello eller kontrabass.

Den eldste, lengste og mest kjente av disse er ”Jesu, meine Freude” for femstemmig kor. Motetten består av elleve forholdsvis korte satser og bygger på en koralmelodi med samme tittel fra 1653, komponert av Johann Crüger. Det er denne flotte Bach-komposisjonen Ringsaker kantori nå har gitt seg i kast med, og som blir vårt hovedverk på konserten i Ringsaker kirke, søndag 30. mars. Som musikere ved denne fremførelsen medvirker Roger Andreassen på kirkens kororgel og en av landets beste kontrabassister – Marius Knudsen Flatby. Han er opprinnelig fra Brumunddal, og etter fullført musikklinje på Stange videregående skole, fortsatte han sin utdannelse som bassist i England. Han er nå ansatt som solobassist i Kringkastingsorkesteret.

Men det vil ble mer musikk av Bach å høre ved denne konserten: organist Roger Andreassen spiller et av hans større orgelverker og akkompagnerer kveldens sangsolist – Anna Sundström Otervik – i et utvalg av hans ”Geistliche Lieder”.

 

Etter dette dypdykket i Bachs vidtfavnende musikalske hav, fortsetter konserten med mesterlig musikk av to norske komponister fra vår egen tid. Egil Hovland (1924-2013) hører til blant vår tids absolutt betydeligste norske komponister med stor variasjon og spennvidde både i tonespråk og form – fra enkle, små og vakre melodier for barnekor til kor- og orkesterverker i det helt store format. Hovland virket hele sitt liv som organist, og kirkemusikk utgjør en stor del av hans produksjon. På 1950- og 60-tallet utviklet Hovland et eget tolvtonespråk og prøvde ut forskjellige andre avantgardiske komposisjonsteknikker. Men frem mot 1980-tallet gikk hans stil i mer nyromantisk retning, og det er fra denne tiden hans flotte motett ”Return, my soul” stammer. Denne og flere av hans kor- og orgelverker som viser noen av de mange sidene ved Egil Hovlands musikk, står på programmet denne kvelden i Ringsaker kirke.

 

Så avslutter vi konserten med å markere et kommende 100-årsjubileum! Lillehammer kirkes organist fra 1938 til 1982 og komponist Leif Solberg ble født på Lena på Toten 18. november 1914. Han vil dermed kunne feire sin 100-årsdag i år. På samme måte som hos Hovland, er det kirkemusikken som har stått Solbergs hjerte nærmest med en rekke komposisjoner for kor og orgel. Men både hans ene symfoni og hans strykekvartett har vunnet stor anerkjennelse.

Ringsaker kantori med Anna Sundström Otervik som solist, og organist Roger Andreassen, som har vært Leif Solbergs elev, vil hedre denne musikkens ”grand old man” med å fremføre noen av hans meste kjente verker bl.a. tre satser fra hans ”Missa Brevis”.

 

 

De Ni Lesninger i kirken

For syttende gang inviterer Ringsaker Kantori og Ringsaker kirkeakademi til  De Ni Lesninger i Ringsaker kirke søndag 14.desember. Nærmere den engelske tradisjonen kommer man neppe  annensteds på Østlandet.

For mange er De Ni Lesninger blitt en vakker tradisjon og en kjærkommen pustepause i strabaser før jul. A Festival of Nine Lessons  & Carols er en engelsk førjulsliturgi med utspring i Cambridge. Millioner av briter følger overføringen fra King’s College som BBC har kringkastet siden 1930-tallet. De ni lesningene etterfølges av lystenning og en korhymne som gjenspeiler og kommenterer den foregående tekst. Ved veis ende er Ringsaker kirke et betagende syn med tente lys fra kirkens vestvegg fram til korbuen.

Ringsaker Kantori ledes av Torgeir Ziener. Orgelspill til kor og meninghetssalmene er det Roger Andreassen som utfører.

A Festival of Nine Lessons & Carols ni lesninger beveger seg historisk-kronologisk fra Syndefallet fram mot Jesu fødsel. Guds løfte til Abraham etterfølges av  Guds herreveldes forutsigelser, Marias bebudelse, Jesu fødsel, Hyrdene på marken, De tre vise menn og Guds lys i Jesus Kristus.

Fjorårets vakre engelske førjulsliturgi omfattet kormusikk av blant andre Frank Schubert, Boris Ord, Franz Gruber,  Thomas Hewitt Jones og John Rutter. For første gang sang koret In the bleak midwinter av Harold Darke og Steven Cleoburys arrangement av Gammel Mariavise. Tradisjonen tro begynte De Ni Lesninger med sopransolo, prosesjon og korhymne. Etter den niende lesningen kunne publikum blande sine stemmer med koret og orgelet i Å, kom nå med lovsang som framføres i David Willcocks fulltonende katedralarrangement.

Ringsaker kirke

ringsaker kirke vinterRingsaker kirke er en steinbasilika, trolig oppført en gang på 1100-tallet. På 1300-tallet ble den utvidet med tverrskip. Kirken er viet Hellig Olav, og i middelalderen var den et viktig sted for pilegrimer på vei mot Nidaros. Kirkens fremste klenodium er alterskapet. Skapet kommer fra Antwerpen, og er datert tilbake til første halvdel av 1530-åra. Orgelet er fra 1964, det har 20 stemmer og er bygd av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.
Ringsaker kirke er ettertraktet som konsertlokale og innspillingssted takket være kirkerommets akustiske fortrinn og inspirerende atmosfære. Mange cd-utgivelser er også spilt inn i Ringsaker kirke, blant andre Nordic Voices, Jon Faukstad, Gjøvik Sinfonietta, Ørnulf Boye Hansen. Ringsaker Kantori har også spilt inn sine to CD-er her.

Gunnar Andor Nieland

gunnar_nieland

Gunnar Andor Nieland (født 1989) er fra Ringsaker og gikk ut fra musikklinjen ved Stange videregående skole i 2008. Han kom inn på Universitetet i Stavanger, avdeling for kunstfag på klassisk sang, under 1. amanuensis Bettina Smith. Der fullførte han sin 4-årige bachelorgrad i klassisk sang våren 2012. Han studerer nå ved Mozarteum i Salzburg under professor Mario Diaz. Gunnar Andor Nieland har deltatt på Kirsten Flagstadfestivalen i alle seks årene festivalen har eksistert. Der har han blant annet gjort Dulcamara i Elskovsdrikken (2011), holdt flere konserter og deltatt på workshop med Elizabeth Norberg-Schulz. Han har sunget en rekke konserter i Rogaland, blant annet Förklädd Gud med Jæren Symfoniorkester og Operakafé i Sandnes Kulturhus.

Mikkel Fjeld Skorpen

mikkel_fjeld_skorpen

Mikkel Fjeld Skorpen (født 1990) er en ung og lovende tenor fra Tretten i Gudbrandsdalen. De siste fire årene har han bodd og utdannet seg i Nederland. Etter søknad og opptaksprøver våren 2013 er han nå som en av fire av i alt 35 søkere tatt opp ved Statens Operahøgskole i Oslo. I løpet av årene i Nederland har Mikkel Fjeld Skorpen stått på scenen både på konserter og på operaoppsetninger. I 2012 vant han MUSICO Songcompetition. Premien var blant annet en egen konsert i Waals eker Arnhem i juni 2013. Mikkel Fjeld Skorpen drømmer om å synge som solist ved de største scenene over hele verden.